About us | Cozy by BNTD
Mobile Menu

About us

 

“สารจากกรรมการผู้จัดการ”

บ้านทุกหลังในโครงการ “COZY by BNTD” เราสร้างด้วยความตั้งใจ เหมือนสร้างให้ตัวเองและคนที่เรารักอยู่อาศัย โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุและการก่อสร้าง เพราะหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตคือที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ซึ่งบางคนอาจต้องเช่าอยู่ และถือเป็นรายจ่ายสำคัญส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ขณะที่หลายคนโชคดีที่ตัดสินใจซื้อบ้านเพราะเท่ากับได้ออมเงินหรือลงทุนให้หลักทรัพย์ที่มีค่าตอบแทนสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เพราะนับวันที่ดินมีแต่ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากมองย้อนไปสัก 20 ปีคงไม่มีใครคิดว่าที่ดินบางแห่งในกรุงเทพมหานครจะมีการซื้อขายกันตารางวาละกว่าหนึ่งล้านบาทเหมือนปัจจุบัน อีกทั้งค่าก่อสร้างบ้านนับวันจะมีราคาสูงขึ้นตามดัชนีผู้บริโภค ทั้งในส่วนค่าวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง การลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยและขายในอนาคตจึงเหมือนกับการได้อยู่อาศัยฟรีไม่ต้องมีรายจ่ายค่าเช่า และยังสามารถขายทำกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้กลไกสำคัญด้านการตลาดและด้านประชากรศาสตร์สามารถใช้อธิบายเหตุผลได้อย่างง่ายดายด้วยหลักอุปสงค์ อุปทาน เพราะเพียงช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 3,400 ล้านคนเป็น 7,000 ล้านคนในปัจจุบัน เช่นเดียวกับคนไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านคนเป็น 65 ล้านคนในระยะเวลา 50 ปี ขณะที่ทุกประเทศโดยเฉพาะเมืองหลวง จำนวนที่ดินที่นำมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยก็มีแต่จะหมดลงเรื่อยๆ อันเป็นเหตุให้ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครบางแห่งซื้อขายกันราคาตารางวาละ 1,500,000 บาทในปัจจุบัน

บริษัท แบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ตระหนักดีถึงเรื่องดังกล่าวจึงตั้งใจพัฒนาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ผู้ที่อยากมีบ้านได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจากการเลือกที่ดินในเขตเมือง ออกแบบให้อยู่สบาย มั่นคงแข็งแรง คัดสรรวัสดุทันสมัย มีคุณภาพ และมีวิศวกร สถาปนิกควบคุมดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าในทุกโครงการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ COZY บ้านอยู่สบาย

 

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด


โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart)


เกี่ยวกับเรา (About us)

 

บริษัทแบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมผู้บริหารมืออาชีพที่เป็นวิศวกรและสถาปนิก
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ กว่า 30 ปี

บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้าง “บ้านอยู่สบาย สไตล์คนรุ่นใหม่” ภายใต้ชื่อโครงการ “COZY”
กระจายตัวทั่วเขตธุรกิจ ศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร CBD (Central Business District) โดยเริ่มจากทำเลย่านจตุจักร ลาดพร้าว และวังทองหลาง

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสร้างองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizattion) ร่วมกันเพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพของบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

logo-white